Gebruikersgroepen

Het PSIJ zet zich vooral in voor de inwoners van IJsselstein, die gebruik maken van de WMO, de Jeugdwet of de Participatiewet.

Het PSIJ kent zes gebruikersgroepen:

  • Senioren, die ondersteuning nodig hebben om zelfstandig te kunnen blijven wonen, inclusief dagopvang
  • Jeugd, die ondersteuning nodig heeft om zich kansrijk te ontwikkelen
  • Mensen met een beperking, die een voorziening of ondersteuning nodig hebben
  • Mensen met psychische problemen, die niet zonder hulp kunnen, inclusief verslaafden en daklozen
  • Mensen die grote problemen hebben met werk (werkeloosheid) en/of inkomen (schulden)
  • Mantelzorgers en vrijwilligers, die mensen helpen bij het zelfstandig kunnen blijven

Aan elke gebruikersgroep zijn twee PSIJ-leden gekoppeld, die zoveel mogelijk informatie uit deze groep proberen te verzamelen.

We stellen het heel erg op prijs als u ons daarbij wilt helpen. Want, als er structureel iets niet gaat, zoals het bedoeld is of verbeterd kan worden, dan gaat het PSIJ hier achter aan. Dit kan leiden tot ambtelijk overleg of tot een officieel advies aan burgemeester en wethouders.