Vergaderingen

Het PSIJ vergadert elke maand, behalve in de maanden juli en augustus. De vergaderingen zijn openbaar en kunnen dus door belangstellenden worden bijgewoond. Er wordt vergaderd in het Stadhuis.
Data en tijd zijn te vinden in de agenda.
De agenda’s en verslagen zijn hier te vinden.

Adviezen

In de vergaderingen wordt de informatie besproken, die vanuit de gemeente en diverse uitvoerende organisaties wordt ontvangen. Daarnaast ontvangen de PSIJ-leden signalen uit de samenleving.
Het PSIJ wordt vaak al in een vroeg stadium betrokken bij het samenstellen van nieuw beleid. Dit kan niet voorkómen dat er toch verschil van inzicht blijft bestaan over de invulling van het beleid.
Dan kan het PSIJ een officieel advies aan burgemeester en wethouders uitbrengen, met een kopie aan de gemeenteraad.
Dit advies wordt, zo gewenst, in de clustervergaderingen van de gemeenteraad door het PSIJ toegelicht.