Geschiedenis

Vanaf 18 oktober 2011 kent IJsselstein het Platform Samenleving IJsselstein, kortweg PSIJ. Deze raad adviseert het college van Burgemeester en Wethouders op diverse gebieden van de lokale samenleving.

Het Platform Samenleving IJsselstein is voortgekomen uit de WMO-raad, die vanaf 1 januari 2007 in van start ging.